Az oldalon található képek illusztrációk!

IFEX_porral olto IFEX_szendioxid_olto_ s2_s5 IHR-50.3_kek
captcha

Cégünk, az IFEX Tűzvédelmi Kft. vállalja a tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatának, közép és teljes körű karbantartásának, eseti javításának elvégzését az 54/2014. (XII. 5.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat valamint 12.1 Felülvizsgálat és Karbantartásról szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, illetve gyártói előírás alapján.

 
Cégünk a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai, anyagi és technikai erőforrásokkal valamint a szükséges hatósági és szakmai engedélyekkel rendelkezik.
 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat "részlet"
 
XX. FEJEZET
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT
 
128. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
 
 1. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

 1. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
 2. a) az előírt készenléti helyen van-e,
 3. b) rögzítése biztonságos-e,
 4. c) látható-e,
 5. d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 6. e) használata nem ütközik-e akadályba,
 7. f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 8. g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 9. h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 10. i) karbantartása esedékes-e,
 11. j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 12. k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

(5) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

(6) A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

 1. a) a létesítmény nevét és címét,
 2. b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
 3. c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 4. d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 5. e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
 6. § (1) A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

(2) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

(3) A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Tanúsítványaink

Termékeink képekben